مرور برچسب

کوید19

آیا کووید-۱۹ در تابستان فروکش خواهد کرد؟

گرما می تواند SARS CoV-2، ویروسی که موجب کووید-19 می شود را از بین ببرد. اما شرایط پیچیده‌تر از آن است که با آغاز فصل گرما اقداماتی مانند فاصله گذاری اجتماعی و شستشوی دست ها با آب و صابون را نادیده بگیریم...
افراد بسیاری در سراسر جهان همچنان در قرنطینه خانگی به سر می برند و این که چه زمانی همه گیری کووید-19به اتمام خواهد رسید پرسش بزرگ فعلی