مرور برچسب

کوپن الکترونیکی

۶۰ میلیون نفر کوپن دریافت می‌کنند

۶۰ میلیون نفر کوپن دریافت می‌کنند|خبر فوریسخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به دهک‌های اولیه ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به دو دهک بعدی ۶۰ هزار تومان تعلق می گیرد. محمدمهدی مفتح افزود:  این مبلغ در کارت یارانه افراد شارژ می‌شود. منابع این طرح از محل فروش اموال دولت پیش‌بینی شده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به دهک‌های اولیه ماهانه ۱۲۰ هزار تومان و به دو دهک بعدی