مرور برچسب

کووید19

عباس عبدی/ فراتر از پاندمی؛ غلط‌ بدتر از دروغ

عباس عبدی/ فراتر از پاندمی؛ غلط‌ بدتر از دروغعباس عبدی، روزنامه نگار در "شهرآرا" نوشت: اکنون به سوی پیک جدید از مرگ و میر کرونا می‌رویم. پیک اول کرونا در جهان با مرگ و میرهای هفتگی ۵۰ هزار نفر در نیمه اردیبهشت بود که بعد به مرور کاهش یافت. اکنون به وضعیتی رسیده‌ایم که هر هفته بیش از هشتاد هزار نفر فوت می‌کنند و معلوم هم نیست که آیا متوقف می‌شود؟ این روند در ایران نیز با شدت بیش‌تری دیده