مرور برچسب

کودک

مشکلات ناشی از اضطراب جدایی و وابستگی در کودکان

مشکلات ناشی از اضطراب جدایی و وابستگی در کودکان|خبر فورییک روانشناس در خصوص مشکلات و آسیب‌های وابستگی کودکان به والدینش توضیحاتی داد. وابستگی کودک یکی از معضلات اغلب والدین است که نگرانی و آسیب‌های جدی را به همراه دارد. چرا که بسیاری از کودکان به دلیل وابستگی خود که بعضاً شکل شدیدی به خود می‌گیرد نه تنها برای خود بلکه برای والدینشان نیز مشکلاتی را به وجود می‌آورند که نگرانی استمرار این