مرور برچسب

کنارک

این شهید حادثه تلخ ناوچه کنارک، در روز تولدش به شهادت رسید +عکس

این شهید حادثه تلخ ناوچه کنارک، در روز تولدش به شهادت رسید +عکس باشگاه خبرنگاران نوشت:یکی از شهدای حادثه ناوچه کنارک در همان روز وقوع این حادثه به شهادت رسید.
مهناوی یکم تکاور «سیدمنصور موسوی‌نژاد» اهل دهستان نظر آقای دشتستان استان بوشهر، از شهدای ارتش در حادثه ناوچه کنارک بود که در روز تولدش به شهادت رسید. او متولد ۲۱ اردیبهشت ۶۹ بود که روز ۲۱ اردیبهشت ۹۹ هم به شهادت رسید.