مرور برچسب

کمیسیون اجتماعی مجلس

سربازی اجباری دغدغه بزرگ جوانان/ باید فاصله دانشگاه تا بازار کار را کوتاه کنیم

نایب رییس کمیسیون اجتماعی در توییتی از مساله سربازی اجباری و فاصله ی دانشگاه و بازار گفت. ولی اسماعیلی نوشت: قانون #سربازی_اجباری به دغدغه بزرگی برای اشتغال و تشکیل زندگی نسل جوان تبدیل شده است. استخدام نیروهای متخصص نظامی به نفع امنیت و اقتدار کشور است؛ باید فاصله دانشگاه تا بازار کار را کوتاه کنیم.سربازی اجباری دغدغه بزرگ جوانان/ باید فاصله دانشگاه تا بازار کار را کوتاه کنیم سربازی اجباری دغدغه بزرگ جوانان/ باید فاصله دانشگاه تا بازار کار را کوتاه کنیم