مرور برچسب

کمند امیرسلیمانی

عروس «پدرسالار» از کشاورز چه به یاد دارد؟

کمند امیرسلیمانی، مهربانی و بزرگی، اخلاق حرفه‌ای، تعهد و همراهی را مهمترین ویژگی‌هایی عنوان می‌کند که از محمدعلی کشاورز به یاد دارد.
این بازیگر درباره تجربه همکاری با محمدعلی کشاورز در سریال «پدر سالار» گفت: ما آنجا یک خانواده بودیم. موفقیتی که سال‌های سال است نصیب این سریال می‌شود و  شاهدش هستید، به خاطر این است که ما آنجا گرم و صمیمی مانند