مرور برچسب

کمبود روغن

می گویند همه چیز هست، اما شما باور نکنید!

زنان و مردان در صفوف نامنظم و بدون رعایت حداقل فاصله ایمن، ساعتها در انتظار 2 عدد روغنی هستند که با بی تدبیری در اقتصاد این کشور کمیاب شده است. پایگاه خبری رسا نشر- شبنم حاجی اسفندیاری - از ساعت 15 شنبه شانزدهم اسفند هزار و سیصد و نود و نه از اولین فروشگاه کوروش در ورودی بلوار اصلی تهرانسر تا آخرین فروشگاه زنجیره ای در انتهای تهرانسر که فقط یکی از…