مرور برچسب

کمبود روغن نباتی

توزیع روزانه ۴ تا ۵ هزار تن روغن نباتی در کشور

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران گفت: در حال حاضر بطور متوسط روزانه ۴ تا ۵ هزار تن روغن نباتی بوسیله کارخانجات در سطح کشور توزیع می شود. ابوالحسن خلیلی افزود: توزیع تمامی این روغن ها زیر نظر سازمان های صنعت، معدن و تجارت هر استان در حال اتفاق افتادن است. وی اظهارداشت: فروشگاه های زنجیره ای نیز بصورت مستقیم دارای سهمیه