مرور برچسب

کمبود انسولین

انسولین قلمی ارزان می‌شود

انسولین قلمی ارزان می‌شود|خبر فوریرئیس سازمان غذا وداروگفت: محموله جدید انسولین قلمی از امروز در داروخانه ها توزیع می‌شود و با ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان این دارو، انسولین قلمی با قیمتی به مراتب ارزان‌تر از قبل در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌گیرد. محمدرضا شانه ساز روز شنبه  افزود: محموله جدید انسولین قلمی وارد کشور شده و از امروز توزیع آن شروع می شود، یک محموله نیز از