مرور برچسب

کمان

چرا رنگین کمان به شکل کمان است؟

چرا رنگین کمان به شکل کمان است؟|خبر فوریرنگین کمان پدیده ای فوق العاده زیبایی است که بسیار نادر نیز می‌باشد، برای برخی این موضوع سؤال است که دلیل پیدایش رنگین کمان چه چیزی است و چرا رنگین کمان به شکل هلال و کمان است؟ رنگین کمان ها بسیار پدیده های زیبایی هستند، اینطور نیست؟ آن بالا در آسمان، قوسی از هفت رنگ را می بینید که هر طیف رنگ آن از رنگ بعدی زیباتر و خیره کننده تر می