مرور برچسب

کلینیک سینا اطهر

جزئیات جدید از سانحه کلینیک سینا اطهر/ تخلف آتش نشانی مشهود است

5f08275a9afaf_2020-07-10_13-01
مدیر بخش آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: اخطار دادن‌های شهرداری به کلینیک سینا اطهر فایده‌ای نداشته و آتش‌نشانی باید رأسا برای اصلاح ایرادات ساختمان ورود می‌کرد.
ساعت ۲۰:۴۶ دقیقه روز سه شنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹، اولین پیام دریافتی از سوی شهروندان تهرانی مبنی بر وقوع انفجار و آتش سوزی در ساختمان کلینیک سینا اطهر تهران (خیابان شریعتی جنب