مرور برچسب

کلاس مجازی

چگونه فضا را برای کلاس‌های آنلاین فرزندانتان مرتب کنید؟

5f571bd2b8690_5f571bd2b8692
خانواده‌ها می‌توانند با فراهم کردن شرایط و انجام اقدامات برخی از نیازهای دانش‌آموزان را برطرف کنند. از سویی تحقیقات نشان داده‌اند که در هنگام آموزش مجازی خانواده‌ها گاهی نقش معلم را می‌گیرند.
قطعا برگزاری کلاس‌ها به شکل آنلاین، محدودیت‌های زیادی برای یادگیری دانش‌آموزان به وجود می‌آورد. مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۶ نشان داده است که دانش‌آموزان