مرور برچسب

کلاب هاوس

کلاب هاوس فیلتر شد؟ وزیر ارتباطات تکذیب کرد

طبق گزارشات دسترسی بسیاری از کاربران به کلاب هاوس مسدود شده است و فقط با فیلتر شکن می‌توانند کانکت شوند. با وجود اینکه مقامات هرگونه فیلتر کردن کلاب هاوس را رد کرده بودند ولی بسیاری از کاربران به کلاب هاوس مسدود شده است و فقط با فیلتر شکن می‌توانند کانکت شوند.
دقایقی قبل آذری جهرمی وزیر ارتباطات، با حضور در یکی از گروه های چت کلاب…