مرور برچسب

کسوف

تصاویر خورشیدگرفتگی امروز در کشورهای مختلف جهان

5eeef8adbeb61_5eeef8adbeb63
امروز در بخش‌هایی از قاره آسیا و آفریقا خورشیدگرفتگی اتفاق افتاد.
در کشور ما این خورشیدگرفتگی به صورت جزئی رصد شد ولی در دیگر کشورها به صورت "خورشیدگرفتگی حلقوی" بود. ایران خورشیدگرفتگی در هند امارات اتیوپی
منبع: ایسنا