مرور برچسب

کسوف 1 تیر

همه چیز را درباره خورشیدگرفتکی ۱ تیر ۱۳۹۹ بدانید

5ee7bdf3e46af_2020-06-15_22-59
خورشید گرفتگی یا کسوف زمانی رخ می دهد که زمین، ماه و خورشید دقیقا در یک راستا قرار بگیرند و سایه ماه بر روی زمین بیفتد.
برای مهمترین رویداد رصدی سال آماده هستید؟ صبح روز یکشنبه ۱ تیر ۱۳۹۹ شاهد خورشید گرفتگی حلقوی در قاره آفریقا و آسیا خواهیم بود که از سراسر ایران به صورت جزئی و با درصد بالایی رویت پذیر است. مسیر خورشید گرفتگی حلقوی ۱ تیر