مرور برچسب

کسب و کار اینترنتی

کرونا سرعت اینترنتی شدن کسب و کارها را بیشتر کرد|خبر فوری

در حالی که پیش بینی می شد بسیاری از کسب و کارها در فاصله ۶ تا ۷ سال آینده بر بستر فضای مجازی شکل بگیرند، شیوع کرونا باعث شد تا سرعت پیوستن کسب و کارها به فضای آنلاین و تجربه فروش اینترنتی بیشتر شود. به دنبال انتشار ویروس کرونا در کشور بسیاری از کسب و کارهای خرد، کارگاههای کوچک و مشاغل و صنوف خدماتی دچار آسیب شدند. این امر باعث شد تا