مرور برچسب

کری خوانی

کری‌خوانی یک پرسپولیسی؛ حداقل ما VAR را دیدیم!

سپهر حیدری می‌گوید پرسپولیس گناه کرده در سه سال دو بار به فینال آسیا رفته؟ این روزها هجمه زیادی روی قرمزها وجود دارد و در لیگ برتر به «تیم خاص» معروف شده اند. چند باشگاه و مربی اعتقاد دارند برنامه ریزی به نفع این باشگاه بود هاست. سپهر حیدری در واکنش به این مسئله می گوید: «پرسپولیس گناهش چیست؟ نباید در سه سال دو بار به فینال آسیا می رفت؟