مرور برچسب

کریستوفر نولان

نقد و بررسی فیلم انگاشته (TENET)

فیلم «انگاشته» تازه‌ترین فیلم «کریستوفر نولان» یکی از بدترین آثار اوست و تنها یک هدف را دنبال می‌کند؛ «گیج کردن مخاطب». به گزارش خبر فوری به نقل از gamefa، فیلم «انگاشته»، تازه‌ترین فیلم «کریستوفر نولان» یکی از بدترین آثار او است و تنها یک هدف را دنبال می‌کند، «گیج کردن مخاطب»، و قصد دارد این هدف را به هر قیمتی انجام دهد. این گیج کردن،