صفحه نخست, پزشکی و سلامت

التیماتوم وزارت بهداشت به پروازهای ایران-چین و بالعکس: فردا به اتمام برسد/ پروازها متوقف نشود وزارت بهداشت ورود می‌کند 

علت ادامه این سفرها تا فردا بازگشت ایرانی‌های ساکن چین به کشور و همچنین برگشت توریست‌های چینی از ایران به…