مرور برچسب

کره شمالی

زندانی شدن به‌خاطر دیدن فیلم خارجی و داشتن انجیل در کره شمالی

زندانی شدن به‌خاطر دیدن فیلم خارجی و داشتن انجیل در کره شمالی|خبر فوریزندانیان یک زندان در کره شمالی مجبور به خوردن آب خاکستر مرده شدند. زندانیان بازمانده در کره شمالی پرده از جنایات وحشتناک مسئولین زندان برداشتند. آن ها به گزارشگر گروه حقوق مدنی گفتند که مجبور بودند آب حاوی خاکستر مرده را بخورند و وادار به سوازندن بقایای سایر زندانیان می‌شدند. آن ها در مدت حبس در زندان پس از سوزاندن بقایای سایر