مرور برچسب

کتک زدن سرباز

واکنش تند مجری سیما به ماجرای سرباز بابلی

مجری برنامه تهران بیست به خبر برخورد برخورد نامناسب با سرباز بابلی واکنش نشان داد.محمد دلاوری به خبر برخورد برخورد نامناسب با سرباز بابلی واکنش نشان داد. رفتار نامناسب با سرباز بابلی تأیید شد امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی پور، رئیس اداره سرباز سرمایه انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ستاد کل نیروهای مسلح براساس وظیفه ذاتی خود که همان