مرور برچسب

کتاب خوانی

ایرانیان بیشتر چه کتاب‌هایی می‌خوانند؟

تحلیل یافته‌های «موج سوم پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی» با تمرکز بر یافته‌های بخش کتاب و کتابخوانی در قالب یک نشست بررسی می‌شود. اولین نشست از سلسله نشست‌های تحلیل یافته‌های «موج سوم پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی» با تمرکز بر یافته‌های بخش کتاب و کتابخوانی، دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ به صورت مجازی برگزار می‌شود.ایرانیان بیشتر چه کتاب‌هایی می‌خوانند؟|خبر فوریدر این