مرور برچسب

کاوشگر

کاوشگر مریخ‌نورد استقامت به خواب رفت

​کاوشگر استقامت که به تازگی به مریخ رسیده، اکنون در وضعیت خواب قرار دارد و پس از ۴ روز فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. کاوشگر استقامت که پس از سفری ۲۹۲.۵ میلیون مایلی به مریخ رسید، اکنون قبل از آغاز مأموریت تحقیقاتی خود به خواب رفته است.کاوشگر مریخ‌نورد استقامت به خواب رفت|خبر فوریاین کاوشگر پس از فرود روی مریخ تصاویری از این سیاره به زمین فرستاد، اما به گفته محققان برای انجام