مرور برچسب

کاهش مصرف

کاهش چشم‌گیر میانگین مصرف کالا‌های اساسی در سال ۹۸

کاهش چشم‌گیر میانگین مصرف کالا‌های اساسی در سال ۹۸|خبر فوری:بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که متوسط مصرف برخی کالا‌های اساسی در سال ۹۸ در قیاس با سال ۹۵ عمدتاً کاهش پیدا کرده است. بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس آمارهایی که در طرح هزینه درآمدخانوار مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که متوسط مصرف برخی کالاهای اساسی در سال 98 در قیاس با سال