مرور برچسب

کاهش مسافر

ریزش ۹۰ درصدی مسافران حمل و نقل ریلی

ریزش ۹۰ درصدی مسافران حمل و نقل ریلی|خبر فوریمقام مسئول در شرکت رجا از افزایش چند صد درصدی قیمت قطعات در برابر کاهش بیش از ۹۰ درصدی مسافران این شرکت در ایام کرونا خبر داد. برات الله صمدی راد با بیان اینکه ویروس بیش از هر فعالیت و صنعت دیگری ضرر و زیان خود را متوجه حوزه گردشگری به ویژه بخش حمل و نقل مسافر کرده گفت: رجا به عنوان بزرگترین بخش مسافری ریلی کشور بیشترین آسیب را در این