مرور برچسب

کاهش قیمت خودرو

موج انصراف از خودروهای پیش‌فروشی

کاهش انتظارات تورمی شهروندان از یکسو و رشد نرخ کارخانه‌ای خودروها از سوی دیگر، طرح‌های فروش خودروسازان را تحت تأثیر قرار داده، به نحوی که گفته می‌شود برخی از برندگان قرعه کشی‌های قبلی، به انصراف روی آورده اند. طی سال جاری چندین طرح فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش توسط دوخودروساز بزرگ کشور به اجرا درآمد و برندگان آن نیز به واسطه قرعه کشی