مرور برچسب

کاندیداتوری زنان

زنان نه فقط رئیس جمهور بلکه می‌توانند قاضی و مرجع تقلید هم شوند

زنان نه فقط رئیس جمهور بلکه می‌توانند قاضی و مرجع تقلید هم شوند|خبر فوریرئیس مؤسسه پژوهشی فهیم گفت: دیدگاه‌های فقهی‌ای وجود دارد که معتقدند زنان نه فقط می‌توانند رئیس جمهور شوند و مدیریت اجرایی کشور را به عهده بگیرند، بلکه حتی می‌توانند مرجع تقلید شوند و هم می‌توانند قضاوت کنند. حجت الاسلام وکاظم قاضی زاده در پاسخ به این سؤال که لفظ «رجال» که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از شروط کاندیداهای