مرور برچسب

کامران عدل

واکنش کامران عدل به ادعاها علیه کیارستمی: مهمل است

5f59d70d5b3db_5f59d70d5b3de
کامران عدل معتقد است مانیا اکبری از مرده‌ی کیارستمی استفاده می‌کند که دوباره معروف شود.
ماجرا از یک توییت پاک شده و توییت بعدی مانیا اکبری آغاز شد و او ضمن اینکه در ابتدا مدعی شده بود «کیارستمی یک انسان زن‌ستیز بود و بی‌شمار زن قربانی تعرضات جنسی او بودند»؛ اما پس از پاک کردن این توییت، در پست بعدی خود ماجرا را به فیلم «ده» کیارستمی کشید و