مرور برچسب

کالدرون

کالدرون هم از ایران رفت/ از باشگاه دلخورم

کالدرون با اعلام دلخوری از باشگاه پرسپولیس، ایران را ترک کرد. کالدرون پیش از ترک تهران با انتشار متنی در شبکه های اجتماعی نوشت: - باشگاه آنطور که باید ما را بدرقه نکرد. - دوست نداشتم بدون خداحافظی از هواداران پرسپولیس بروم. - باشگاه به من احترام نگذاشت . متن کامل: در فرودگاه هستم تا به آرژانتین بروم. دوست نداشتم بدون خداحافظی از هواداران