مرور برچسب

کالاهای اساسی

 جریان واردات کالاهای اساسی به هیچ وجه نباید متوقف شود

معاون اول رییس جمهوری با تأکید بر اینکه جریان واردات کالاهای اساسی به هیچ وجه نباید متوقف شود، گفت: تأمین به موقع منابع ارزی مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو برای سال ۱۴۰۰ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جریان واردات کالاهای اساسی به هیچ وجه نباید متوقف شود|خبر فوریاسحاق جهانگیری در جلسه بررسی راهکارهای تأمین ارز مورد نیاز دارو و کالاهای اساسی که به ریاست وی برگزار شد از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و