مرور برچسب

کار و دانش

امتحانات دروس کارگاهی هنرستان‌ها چگونه برگزار می‌شود؟

مدیرکل آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش درباره برگزاری امتحانات کارگاهی دانش‌آموزان هنرستان‌ها توضیح داد. مصطفی آذرکیش درباره امتحانات نیم‌سال اول دانش‌آموزان هنرستانی اظهار کرد: در هنرستان‌ها دروس کارگاهی و غیر کارگاهی داریم براین اساس سه عنوان عمومی، شایستگی پایه فنی و شایستگی غیر فنی را داریم که از میان دروس غیر