مرور برچسب

کارگران هفت تپه

حقوق تیرماه کارگران هفت تپه واریز شد

5f5dbfa94afb4_2020-09-13_11-13
حقوق تیرماه کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که جزو حقوق معوقه این کارگران به شمار می‌رفت به حساب آنها واریز شد.
ضمن پوزش بابت تاخیر در پرداخت حقوق تیرماه، حقوق پایه همه همکاران واریز شده و اضافه کار ساعتی همکاران نیز پس از آماده شدن کارت‌های کارکرد پرداخت خواهد شد. پیش از این نیز حقوق معوقه اردیبهشت و خردادماه کارگران شرکت کشت و صنعت