مرور برچسب

کادر درمان

کار به تهدید کادر درمان رسید

اگــر آخریــن آمار رسمی وزارت بهداشت بر اساس خط صعودی منحنی پیک چهارم مرور کنیم، آن زمان درخواهیم یافت پس از شکسته شدن رکورد ابتلا به کرونا در فروردین ۱۴۰۰، به‌زودی رکورد مرگ و میر نیز شکسته خواهد شد. شیوع کرونا در شرایطی پیش می‌رود که به‌زودی رکورد آبان سیاه ۹۹ با ثبت ۴۸۶ فوتی در یک روز شکسته خواهد شد آن روز را سیاه‌ترین و پرمرگ و