مرور برچسب

کاخ گلستان

این‌جا هسته اولیه تهران است یا سر گردنه؟!

این‌جا هسته اولیه تهران است یا سر گردنه؟!|خبر فوریبیل مکانیکی درست بین کاخ جهانی گلستان و سرای پرماجرا و تازه افتتاح‌شده‌ دلگشا، بین حفاظ کارگاهی جا خوش کرده که چند سالی است در حالِ ایجادِ راهی زیرزمینی برای رسیدن به بازار تهران است، جایی که قرار بوده برای هر کلنگی که به زمین می‌زنند، نخست باستان‌شناسی عبور کرده باشد. البته همه چیز در بازار تاریخی تهران به خصوص در روزهای تعطیل، فقط حضور