مرور برچسب

کابینت آشپزخانه

کابینت آشپزخانه ما ایرانی ها،متناسب با قد زنان نیست

کابینت آشپزخانه ما ایرانی ها،متناسب با قد زنان نیست|خبر فوریاستاد فلسفه دانشگاه تهران در بخشی از گفت‌وگوی خود درباره حقوق زنان گفته است اگر ما بگوییم زن و مرد یکسانند و هیچ تفاوتی ندارند، در واقع حقوق زنان را تضییع کرده‌ایم. اتفاقاً حقوق جنسی‌وجنسیتی که برای زنان لحاظ می‌شود، باید به‌لحاظ آسیب‌پذیری و ظرافت آنان بیشتر باشد و اگر ما از تساوی حقوق صحبت کنیم، حقوق ویژه خانم‌ها را در نظر نگرفته‌ایم.