مرور برچسب

ولی اسماعیلی

۳۰ هزار تن پرتقال در انبارها فاسد شد و مردم شب عید میوه پیدا نکردند/ وزیر صمت را پاسخگو خواهیم کرد

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس به نقل از رییس اتحادیه بار فروشان مدعی شد که ۳۰ هزار تن پرتقال در انبارها فاسد شده است. ‏ولی اسماعیلی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: « رئیس اتحادیه بار فروشان گفته ۳۰ هزار تن پرتقال در انبارها فاسد شده است. اینکه به وزیر صمت تذکر شفاهی دادم چرخه معیوب توزیع را درست کنید، یعنی همین! مردم شب عید میوه