مرور برچسب

وعده غذایی

خطرهایی که به دنبال حذف وعده های غذایی بدن را تهدید می‌کند

عدم دریافت هر کدام از وعده های غذایی نه تنها کمکی به کاهش وزن نمی کند، بلکه یکی از عوارض آن، بروز چاقی بخصوص در ناحیه شکم است. حتی صرف نظر کردن از وعده شام، به هر دلیلی که باشد، عواقب خوبی برای بدن ندارد:خطرهایی که به دنبال حذف وعده های غذایی بدن را تهدید می‌کند|خبر فوریبی نظمی قاعدگی: زنانی که به طور مرتب از وعده های غذایی بخصوص صبحانه صرفنظر می ‌کنند بیشتر در معرض بی نظمی‌ های قاعدگی قرار