مرور برچسب

وزارت ورزش و جوانان

بلد نیستید از قانون استفاده کنید

بلد نیستید از قانون استفاده کنید|خبر فورینماینده مجلس شورای اسلامی پاسخ معاون وزارت ورزش را داد. روز گذشته علی‌نژاد، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در حاشیه مجمع عمومی فدراسیون دوچرخه سواری در بخشی از پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد شرایط سرخابی‌ها با اشاره به اینکه طبق قانون این‌دو باشگاه نمی‌توانند از هیچ بودجه دولتی استفاده کنند، به مجلس و نمایندگان انتقاد کرد و