مرور برچسب

ورم دست

چرا دست‌ها ورم می‌کنند؟

5f63440f0f0f4_5f63440f0f0f8ورم دست‌ها و انگشت ها می‌تواند از عارضه های آزاردهنده و ناراحت کننده باشد. ورم یا آماس ممکن است در تمامی اعضای بدن مشاهده شود، اما به طور معمول دستها، پاها و مچ پاها دچار این عارضه می شوند. ورم و آماس زمانی اتفاق می افتد که آب اضافی در بافت های بدن انباشته می شود. عوامل مختلفی از جمله گرما، ورزش و بیماری های جسمی ممکن است در بروز این عارضه