مرور برچسب

هواپیمای مسافربری ایرانی

تهاجم جنگنده به هواپیمای مسافربری ایرانی در آسمان لبنان / فیلم

5f19e4c29779e_2020-07-23_23-58
پرواز مسافربری هواپیمایی ماهان به مقصد بیروت، اندکی پیش از فرود مورد تهاجم یک هواپیمای جنگنده قرار گرفت.
پرواز مسافربری هواپیمای ماهان به مقصد بیروت، اندکی پیش از فرود مورد تهاجم یک هواپیما جنگنده قرار گرفت. در حالیکه برخی منابع خبری از اسراییلی بودن این جنگنده خبر داده اند، گفته می شود احتمال دارد این هواپیما امریکایی باشد. در اثر این تهاجم،