مرور برچسب

هوانوردی

بدترین سقوط تاریخ مسافرت هوایی به علت پاندمی کرونا

اتحادیه بین‌المللی هوانوردی، یاتا، اعلام کرد سال گذشته تحت تاثیر پاندمی کرونا ترافیک هوایی با بدترین سقوط تاریخ خود روبرو شده است.بدترین سقوط تاریخ مسافرت هوایی به علت پاندمی کرونا|خبر فورییاتا اعلام کرد: سال ۲۰۲۰ پاندمی باعث شد تا با بسته شدن مرزها، کنترل شدید مسافرت و افت اعتماد به سفر صنعت هوانوردی با چالش‌های شدیدی روبرو شود. یاتا در ادامه بیانه خود افزود: در سال ۲۰۲۰ کل ترافیک هوایی