مرور برچسب

همسان سازی حقوق بازنشستگان

همسان سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ هم ادامه دارد؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پرداخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان علی‌الحساب به بازنشستگان در ۲۹ اسفند گفت: در سال ۱۴۰۰ هم در جهت همسان سازی حقوق‌ها این روند ادامه خواهد یافت. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، «محمدباقر نوبخت» درباره پرداخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان علی الحساب به بازنشستگان در آخرین ساعات ۲۹ اسفند گفت: بر