مرور برچسب

هزینه ازدواج

هزینه‌های افراطی ازدواج و لطمه خوردن دوام زندگی

لاکچری واژه نامأنوسی است که با فرهنگ مردم سرزمین ما هیچ‌گونه سنخیتی ندارد، اما متأسفانه این واژه چند صباحی است که وارد فرهنگ لغات مردم شده است. لاکچری واژه نامأنوسی است که با فرهنگ مردم سرزمین ما هیچ‌گونه سنخیتی ندارد، اما متأسفانه این واژه چند صباحی است که وارد فرهنگ لغات مردم شده است. زندگی لاکچری، خانه لاکچری، اتومبیل لاکچری، هتل