مرور برچسب

هری پاتر

«هری پاتر» سریال می‌شود

ساخت یک سریال تلویزیونی بر مبنای «هری پاتر» در مراحل اولیه است. گرچه هنوز اعلام نشده اما ورایتی می‌گوید دریافته است که صحبت‌هایی برای تبدیل شدن داستان «هری پاتر» به یک سریال تلویزیونی برای اچ‌بی‌او مکس در حال پیشرفت است.«هری پاتر» سریال می‌شود|خبر فوریگرچه هنوز فردی برای ساخت این سریال انتخاب نشده اما گفته شده با چندین نفر صحبت شده تا این سریال نوشته شود. هنوز روشن