مرور برچسب

هاشمی

آرای ورودی روسای مجلس در ۱۰ دوره پیشین / هاشمی رکورددار است

5ec159ad58e6b_2020-05-17_20-05
مجلس شورای اسلامی تاکنون ۱۰ دوره و ۵ رئیس را تجربه کرده است.
به گزارش خبر فوری، در آستانه شروع یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هستیم و به زودی ششمین رئیس مجلس انتخاب می شود، رئیس آینده، تاکنون بر صندلی ریاست پارلمان تکیه نزده چراکه هیچ کدام از پنج رئیس قبلی در مجلس حاضر نیستند. هاشمی رفسنجانی که دو دوره رئیس مجلس بود، دیگر در قید حیات نیست،