مرور برچسب

نوزاد رها شده

دستور بررسی استاندار اصفهان برای جسد نوزاد رها شده

دستور بررسی استاندار اصفهان برای جسد نوزاد رها شده|خبر فوریاستاندار اصفهان به مراجع قضایی و انتظامی استان دستور داد صحت و سقم مربوط به مطلب و عکس جسد نوزاد رها شده در یکی از مناطق حاشیه‌ای اصفهان را بررسی کنند. عباس رضایی افزود: این دستور در ساعت اولیه در پی انتشار مطلب و تصویر جسد نوزاد رها شده در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر اصفهانصادر شد تا تنویر افکار عمومی و اقدامات قانونی مقتضی صورت پذیرد.