مرور برچسب

نماز عید فطر

روحانی: دانشگاه ها و باشگاه ها بازگشایی می شوند

در شرایطی هستیم که نه باید بگذاریم اضطراب در جامعه ایجاد شود و نسبت به آینده ناامیدی و تردید ایجاد شود و همه نه باید بگذاریم شرایطی پیش بیاید که مردم احساس کنند از شرایط خطر این ویروس به طور کامل عبور کرده‌ایم.
روحانی: دانشگاه ها و باشگاه ها بازگشایی می شوندرییس جمهوری با بیان اینکه تمام مساجد می‌توانند با مراعات اصول بهداشتی نماز عید فطر را برگزار کنند، گفت: در شهرهای با وضعیت سفید، با