مرور برچسب

قیمت پژو

افزایش ۷ تا  ۱۸میلیونی قیمت انواع پژو در بازار

افزایش ۷ تا  ۱۸میلیونی قیمت انواع پژو در بازار|خبر فوریبر اساس بررسی های صورت گرفته، قیمت انواع پژو در ۱۵ دی ماه نسبت به اول این ماه بین ۷ تا ۱۸ میلیون تومان افزایش یافته است. به گزارش ، کمترین میزان افزایش قیمت متعلق به خودروی پژو ۲۰۶ صندوقدار با ۷ میلیون تومان و بیشترین میزان افزایش نیز متعلق به خودروی پژو پارس TU۵ با ۱۸ میلیون تومان افزایش نرخ بوده است. پس از آن پژو پارس اتوماتیک و پژو