مرور برچسب

قیمت لبنیات

موج جدید افزایش قیمت لبنیات

موج جدید افزایش قیمت لبنیات|خبر فوریاخیرا قیمت شیر و در پی آن نرخ انواع لبنیات در کشور افزایش یافته این درحالی است که نرخ مصوب شیر خام هیچ تغییری نکرده است. تولید انواع لبنیات در کشور بستگی به تولید کافی و توزیع دقیق شیر خام از سوی دامداری‌ها دارد و شیرخام باید به طوری توزیع شود که هیج یک از کارخانه های صنایع لبنی کمبودی در این زمینه احساس نکنند. طی چند ماه اخیر تعیین